Ikt politika u specijalnom obrazovanju

Odeljak iz plenarnog rada pod nazivom “Informatičke i asistivne tehnologije u specijalnoj edukaciji i rehabilitaciji” objavljenog aprila 2011. u zborniku radova Prvog međunarodnog skupa studenata specijalne edukacije i rehabilitacije u Beogradu. Str. 63-87

Autori:Veselin Medenica & Lidija Ivanović

Ciljevi, principi i značaj razvoja ICT politike u specijalnom obrazovanju

Dok vlade stvaraju programe da uključe osobe sa invaliditetom u društvo i dizajniraju strategije za njihovu rehabilitaciju na principima jednakih prava i antidiskriminacije, inicijative koje se tiču specijalnog obrazovanja trebaju se fokusirati na facilitaciju pristupačnost specijanom i inkluzivnom obrazovanju zasnovanom na korišćenju ICT-a. Ciljevi zakonskih okvira za podršku integracije ICT-a u sistem specijalnog i inkluzivnog obrazovanja su sledeći:

–          da razviju integrisani sistem za menadžment, da koordinišu planiranje, implementaciju i nadgledaju sve sfere integracije ICT-a u sisteme specijalnog i inkluzivnog obrazovanja.

–          da rade na stvaranju strategija koje imaju za cilj da stvore jednak pristup obrazovanju koje uključuje ICT za osobe sa invaliditetom.

–          da stvaraju svest i učestvuju u formiranju stavova društva o ulozi ICT-a u obrazovanju i rehabilitaciji osoba sa invaliditetom.

–          da definišu lokalnu strukture i da kroz pilot projekte vazane za strategiju i kroz političke napore sa operativnim planiranjem inicijativa, uključe sve relevantne Continue reading Ikt politika u specijalnom obrazovanju

Share

Učenje na daljinu za studente sa posebnim obrazovnim potrebama

Odeljak iz plenarnog rada pod nazivom “Informatičke i asistivne tehnologije u specijalnoj edukaciji i rehabilitaciji” objavljenog aprila 2011. u zborniku radova Prvog međunarodnog skupa studenata specijalne edukacije i rehabilitacije u Beogradu. Str. 63-87

Autori:Veselin Medenica & Lidija Ivanović

Učenje na daljimu i njegova uloga u digitalnom društvu


Tehnološki razvoj u poslednje tri decenije doveo je do fundamentalnih promena  u produkciji, skladištenju, disemenaciji materijala i informacija. Kako nove tehnologije postaju dostupne , tradicionalni način učenja se menja. Ekspanzija u korišćenju modernih tehnologija utiče na način interakcije između nastavnika i studenata, kao i na principe konstruisanja znanja i pedagoške principe. Pojedini tipovi znanja su pogodniji za nove oblike prezentovanja. Obrazovanje na daljinu je steklo kredibilitet kao efikasan, alternativni oblik učenja i poučavanja, jednak tradicionalnom sistemu interakcije  licem u lice u redovnoj školi. Obrazovanje na daljinu, bazirano na ICT-u daje priliku nastavnicima da poučavaju studente širom sveta i obezbede studentima aktivno učešće u nastavnom procesu sa bilo kog mesta na planeti. Neki od istraživača (Alavi, Yoo i Vogel, 1997; Millbank, 1994; Navarro i Schoemaker, 2000; Sankaran i Bui 2001; Schutte, 1996; Sherrz, 1996;) smatraju obrazovanje bazirano na web aplikacijama efikasnijim od tradicionalnog.

Pozitivni rezultati obrazovanja na daljinu za studente sa posebnim obrazovnim potrebama

ICT pružaju efikasnu podršku obrazovanju na daljinu Continue reading Učenje na daljinu za studente sa posebnim obrazovnim potrebama

Share

Uloga informatičkih i komunikacijskih tehnologija u obrazovanju osoba sa posebnim potrebama

Odeljak iz plenarnog rada pod nazivom “Informatičke i asistivne tehnologije u specijalnoj edukaciji i rehabilitaciji” objavljenog aprila 2011. u zborniku radova Prvog međunarodnog skupa studenata specijalne edukacije i rehabilitacije u Beogradu. Str. 63-87

Autori:Veselin Medenica & Lidija Ivanović

Promene u obrazovnom sistemu informatičkog doba

Poslednjih 20 godina su bile prepune inovacija u oblasti obrazovanja.  Tradicionalni tekst, zvuk, grafika i video su spojeni  u jedan „multimedijalni“ dokument.  Svet vremenom postaje povezan putem kompjuterskih mreža.

Pre mnogo godina obrazovne ustanove su edukativne sadržaje, strukturu i metode pokušavale da usaglase sa zahtevima industrijskog doba. Došlo je  vreme velikih promena i prilagođavanje obrazovnog sistema  informatičkom dobu.

Lakši pristup globalnoj komunikaciji, uključujući  internet, WWW i široko rasprostranjena upotreba kompjutera i interaktivne multimedije znači da:

–          proces poučavanja i učenja prestaje da bude ograničen fizičkom lokacijom

–          broj resursa koji su na raspolaganju učenicima izvan učionice su u ogromnom porastu

–          lokus kontole u smislu iniciranja obrazovnog procesa je sada prenešena na učenike. Učenik može započeti sa procesom učenja na bilo kom mestu, u bilo koje vreme.

Jednaka šansa za sve: Digitalna inkluzija za osobe sa posebnim obrazovnim potrebama

Brzi razvoj informatičkog doba donosi mogućnosti ali i opasnosti za osobe sa posebnim potrebama. Savremeno doba pruža novu šansu za osobe sa posebnim potrebama da budu uključene u društvo, ali i novu opasnost da ove osobe zbog smanjene pristupačnosti ostanu iza još veće barijere. Oni koji imaju nejednake šanse za pristup informacijama predstavljaju rizičnu populaciju koja bi mogla izgubiti osnovna ljudska prava. Ako tehnologija nije pristupačna

Continue reading Uloga informatičkih i komunikacijskih tehnologija u obrazovanju osoba sa posebnim potrebama

Share

Virtual Conference on Use of ICT in Special Needs Education (ITF SNE)

Željeli bismo vas obavijestiti o održavanju međunarodne virtualne konferencije o primjeni ICT-a u obrazovanju djece s posebnim potrebama pod nazivom „Virtual Conference on Use of ICT in Special Needs Education (ITF SNE)“.

Virtualna konferencija je inicirana od strane Microsoft-a Hrvatska te će se održavati korištenjem MS-ove Live Meeting tehnologije, dakle putem Interneta. Konferencija će se održavati na engleskom jeziku od 15.-18.6.2009. u poslijepodnevnim satima, a svaki dan će biti održana 2 predavanja po 30 minuta (uz dodatno vrijeme za postavljanje pitanja).

Za prijavu kontaktirati iva.bosiljevac@aquilonis.hr

Share

Od programera deci

Par dana u nazad pratim akciju koja je organizovana na Elitesecurity forumima. Naime, inicijativu Srđana Pavlovića, defektologa u školi “Heroj Pinki” u Bačkoj Palanci, masovno je podržala zajednica Elitesecurity-a. Diskusija koja se povela u okviru teme Od programera za osobe ometene u mentalnom razvoju za svega par dana se pretvorila u open source projekat.

Cilj koji su programeri postavili je kreiranje Live Linux distribucije koja bi u sebi sadržala nekoliko igara za decu sa umerenom mentalnom retardacijuom. Deca će kroz igru moći da razvijaju sposobnosti prepoznavanja oblika, boja i usvajaju serijaciju.

Trenutni status aplikacija u razvoju:
1. “Prepoznavanje-oblika-1” (RC faza, Dejan Lozanovic)
2. “Ucenje-naziva-boja-1” (rezervisano za izradu, Cortesius)
3. “Serijacija” (RC faza, Dejan Lozanovic)

Serijacija

Nadam se da će Live Linux distribucija ugledati svetlost dana i da će se naći na zastarelim školskim računarima, na raspolaganju deci, nastavnicima i roditeljima.

Primer sličnog projekta koji je zaživeo i pokazao jako dobre rezultate je Edubuntu. To je Ubuntu Linux distribucija bogata programima i igrama primenljivim u procesu obrazovanja. Upotrebljivost ove distribucije za naše učenike je samo delimična, stoga pružam punu podršku našim programerima da ono što su započeli na Elitesecurity forumima nikada ne privedu kraju, već da ideja i razvoj prve srpske Live Linux distribucije namenjene obrazovanju uvek ide u korak sa vremenom.

Share