Medicinske osnove invalidnosti

Poštovane koleginice i kolege,

Želim vas informirati da je prošle nedelje izašao iz štampe moj najnoviji udžbenik pod nazivom Medicinske osnove invalidnosti na makedonskom jeziku. Udžbenik sadrži 5 delova i to: medicinske osnove mentalne retardacije, medicinski osnove psihijatriskih i neuroloških poremećaja koji vode do invaliditeta, medicisnke osnove govornih poremećaja, medicinske osnove slušnih oštećenja i medicinske osnove oštećenje vida. Knjiga ima 610 strana B5 format i je bogato ilustrovana slikama i tabelama. Knjigu možete nabaviti u Studentskom servisu Filozofskog fakulteta u Skopju po ceni od 16 evra za studente i 20 evra za pravne subjekte.

Korice knjige

Autor

Prof. dr Vladimir Trajkovski

Share

Monografijata „AUTIZAM“

IZVADOCI OD RECENZII

Monografijata „AUTIZAM“ e originalno delo i prvo od vakov vid vo Republika Makedonija. Taa pretstavuva samostoen trud na avtorot i istovremeno prv obid za pokompleksno proučuvawe na etiologijata i epidemiologijata na problemot autizam. So toa nesomnen e pridonesot na ovoj trud vo razvojot na defektološkata i medicinskata naučna misla.

Na mislewe sum deka trudot }e predizvika golem interes vo makedonskata stru~no-nau~na javnost. Knigata e nameneta za defektolozi, doktori po medicina, psiholozi, socijalni rabotnici, psihijatri, nevrolozi, pedijatri, epidemiolozi, imunolozi, a može da posluži i kako učebno pomagalo za studentite na Institutot za defektologija i Institutot za psihologija pri Filozofskiot fakultet i studentite od Medicinskiot fakultet vo Skopje.

korica knjige

Avtorot koristi dosta precizna terminologija vo izrazuvaweto, a jazikot na pišuvaweto e jasen, korekten i lesno itliv. Problemot na autizmot e iznesen vo celost i za prv pat vo Republika Makedonija e napraven obid za seopfatno prika`uvawe na dadenata materija.

Prof. d-r Ajdinski

Share

Najnov učebnik “HUMANA GENETIKA”

Najnov učebnik pod naslov “HUMANA GENETIKA”, eden od retkite na makedonski jazik. Ova kniga nadopolnuva golema praznina zaradi nepostoenje na stručna literatura od ovaa oblast.

humana genetika - korica

Najnoviji udžebnik pod naslovom “HUMANA GENETIKA”, jedan od retkih na makedonskom jeziku. Ova kniga nadopunjava veliku prazninu kada se uzme u obzir nepostojanje literature na makedonskom jeziku kada je reč o ovoj oblasti.

Autor: Doc. Dr Vladimir Trajkovski

Share

Knjiga “Hologram”

HOLOGRAM, dimenzije: 12×17; korice: meke, plastificirane; strana: 48; štampana: 2005.; tema: PROZA; dizajn: Zoran S. Šestić; izdavač: Vasa Radovanović i Gordana Ćulibrk, Književna Akademija; autor: NENAD ŽIVKOVIĆ Cena: 120,00 dinara + PTT

korice

RECENZIJA

U ovoj priči pokušao sam da iz invalida izvučem ono najtananije, lepotu osećanja, bogatstvo duha, snagu pisane reči koju invalidi poseduju, ali se ne usuđuju da ih iskažu, prikrivaju ih, bojeći se da su zaseban svet i da neće biti dovoljno shvaćeni. Sputana i zapretena snaga duha koju nose u sebi, a koja bi mogla bi da im pruži zadovoljenje najintimnijih potreba, najčešće ostaje neprimećena, a sami invalidi ponekad se osećaju kao biljke koje samo treba zalivati da ostanu u životu.
Još mnogo ovakvih, nenapisanih, pisama lebdi oko nas…

U nadi da ću ih podstaći da nastave sa svojim “aviončićima” nudim im jednu od mogućnosti da se iskažu. Pa evo… Izazov je tu!

AUTOR

Share