Author Topic: Kanabinoidi  (Read 1969 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Veselin.Medenica

  • Administrator
  • *****
  • Posts: 975
    • Masaza Beograd
Kanabinoidi
« on: April 06, 2004, 10:53:32 PM »
Kanabinoidi

Hašiš i marihuana su prirodne droge koje se dobijaju od biljke CANBIS SATIVA (konoplja). Sadrže u sebi THC ( tetrahidrocanabinol). U hašišu je koncetracija THC 10 puta veæa nego u marihuani. Smatra se da je potrebno 20 konzumacija u kontinuitetu da bi se formirala psihofizièka zavisnost i uticala na neadekvatan obrt neurotansmitera seratonina. Dugotrajna upotrena kanabinoida dovodi do emocijalne disfunkacionalnosti sa èestim depresivnim epizodama ili agresivno-impulsivnog ponašanja, a  poznato je da je droga koja vrlo dobro zaglupljuje: remeti kognitivne funkcija kao što su pamæenje, pažnja i mišljenje. Zabluda je da kanabinoidi poboljšavaju raspoloženje (euforiogeni efeki su vrlo kratki) . Istina je da kanabinoidi poveæavaju psihièko stanje i raspoloženje onakvo kavo jeste u  situacionom trenutku (depresija æe se produbiti, tuga pojaèati, radost narastati u pravcu euforije). U visdokim koncentracijama kanabinoidi su i halucinogeni što uvodi u moguænost ozbiljnijhih komplikacija osim navedenih. Fizièka zavisnost uspostavljena preko G-proteinskih receptora zahtijevaæe tretman u minimalnom intervalu od 6 mjeseci.