Author Topic: ZAPOSLENJE - Informacije o ponudi poslova iz struke  (Read 30895 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

acca91

 • Guest
ZAPOSLENJE - Informacije o ponudi poslova iz struke
« on: November 12, 2008, 04:21:42 PM »
Oglas važi od: 11/11/2008   do: 18/11/2008
    PONOVO OGLAŠAVA
PREDŠKOLSKA USTANOVA
"11. APRIL"
11000 Beograd
Narodnih heroja 12a
tel. 011/2603-042
ponovo oglašava radna mesta za
Naziv radnog mesta:     defektolog, pedagog u grupi-oligofrenolog - pripravnik, na određeno vreme do polaganja ispita za licencu
Opština:     Beograd
Grupa poslova:     Zdravstvo
Tip potrebe:     Privremeno
Iskustvo:     Bez iskustva
Struena sprema:     VII1 STEPEN
Broj izvršilaca:     1
    USLOVI: VII/1 stepen stručne spreme, završen Defektološki fakultet - grupa oligofrenoloska.    Oglas važi od: 11/11/2008   do: 18/11/2008
    PREDŠKOLSKA USTANOVA
"ZVEZDARA"
11050 Beograd
Subotička 2
tel. 011/2414-555
oglašava radno mesto za
Naziv radnog mesta:     defektolog - vaspitač
Opština:     Beograd
Grupa poslova:     Zdravstvo
Tip potrebe:     Stalno
Iskustvo:     Bez obzira
Struena sprema:     VII1 STEPEN
Broj izvršilaca:     1
    USLOVI: VII/1 stepen stručne spreme, Defektološki fakultet, sa ili bez radnog iskustva, obavezno polaganje stručnog ispita, licenca za rad, moguća provera psihofizičkih i zdravstvenih sposobnosti za rad sa decom. Kandidati treba da ispunjavaju i uslove predviđene Zakonom o radu i Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja. Molbe sa ličnim podacima, kretanjem u službi, overenom fotokopijom diplome, overenom fotokopijom uverenja o položenom stručnom ispitu ili licence za rad, uverenje o državljanstvu, potvrda suda da protiv kandidata nije pokrenuta istraga i lekarsko uverenje dostaviti u roku od 8 dana od dana objavljivanja oglasa, lično ili poštom na adresu Uprave za zajedničke poslove P.U. "Zvezdara".


 /modedit (Srdjan): termin "grupa - oligofrena" znaci nesto sasvim drugo ;)

Srdjan Pavlovic

 • Administrator
 • *****
 • Posts: 3314
 • FASPER'08.
  • www.oligofrenolog.info
ZAPOSLENJE - Informacije o ponudi poslova iz struke
« Reply #1 on: November 12, 2008, 04:42:57 PM »
Hvala na prenetim oglasima, nadam se da ce nekom biti od koristi!

   Pozdrav, Srdjan.

acca91

 • Guest
ZAPOSLENJE - Informacije o ponudi poslova iz struke
« Reply #2 on: November 12, 2008, 06:46:32 PM »
Quote from: "Srdjan"
Hvala na prenetim oglasima, nadam se da ce nekom biti od koristi!

   Pozdrav, Srdjan.

Nema na cemu,postavljacu i dalje kad nesto naidje.

acca91

 • Guest
ZAPOSLENJE - Informacije o ponudi poslova iz struke
« Reply #3 on: November 12, 2008, 09:59:44 PM »
Oglas važi od: 11/11/2008   do: 18/11/2008
    SREDNJA ZANATSKA ŠKOLA
11000 Beograd
Vukasovićeva 21a
tel. 011/3592-404
oglašava radna mesta za
Naziv radnog mesta:     nastavnik teorijske nastave za predmet Nastavnik tehnologije rada sa 30% radnog vremena, na određeno vreme radi zamene odsutnog radnika
Opština:     Beograd
Grupa poslova:     Prosveta
Tip potrebe:     Privremeno
Iskustvo:     Bez obzira
Struena sprema:     VII1 STEPEN
Broj izvršilaca:     1
    USLOVI: VII/1 ili VI stepen stručne spreme, diplomirani inženjer mašinsstva, profesor mašinstva - diplomirani defektolog, inženjer mašinstva, diplomirani pedagog opštetehničkog obrazovanja (nastavnici pored navedene stručne spreme moraju posedovati stručnu defektološku osposobljenost ili stručnu spremu diplomiranog defektologa), diplomirani defektolog za metodiku nastave za predmete u području rada mašinstva i obrade metal

acca91

 • Guest
ZAPOSLENJE - Informacije o ponudi poslova iz struke
« Reply #4 on: November 12, 2008, 10:01:20 PM »
Oglas važi od: 11/11/2008   do: 18/11/2008
    OŠ "MIODRAG MATIĆ"
11000 Beograd
Braće Jerkovića 5
tel. 011/2469-143
oglašava radno mesto za
Naziv radnog mesta:     vaspitač škole, na određeno vreme do povratka radnika sa bolovanja
Opština:     Beograd
Grupa poslova:     Prosveta
Tip potrebe:     Privremeno
Iskustvo:     Bez obzira
Struena sprema:     VII1 STEPEN
Broj izvršilaca:     1
    USLOVI: VII/1 stepen stručne spreme diplomirani defektolog - somatoped.

acca91

 • Guest
ZAPOSLENJE - Informacije o ponudi poslova iz struke
« Reply #5 on: November 19, 2008, 03:01:55 PM »
Oglas važi od: 25/11/2008   do: 02/12/2008
    ŠKOLA ZA OSNOVNO I SREDNJE OBRAZOVANJE SA DOMOM "VUK KARADŽIĆ" SOMBOR
25000 Sombor
P.Domanovića 98
tel. 025/459-081
oglašava radna mesta za:
Naziv radnog mesta:     diplomiranog defektologa-oligofrenologa u predmetnoj nastavi, na određeno vreme, do povratka radnice sa bolovanja
Opština:     Sombor
Grupa poslova:     Prosveta
Tip potrebe:     Privremeno
Iskustvo:     Bez obzira
Struena sprema:     VII1 STEPEN
Broj izvršilaca:     1
    USLOVI: VII/1 stepen stručne spreme; diplomirani defektolog- oligofrenolog.

acca91

 • Guest
ZAPOSLENJE - Informacije o ponudi poslova iz struke
« Reply #6 on: November 19, 2008, 03:03:06 PM »
PREDŠKOLSKA USTANOVA "DEČJA RADOST"
18330 Babušnica
7 brigade 18
tel:010/685-202

oglašava radna mesta za:
Naziv radnog mesta:     logoped na neodređeno vreme
Opština:     Babušnica
Grupa poslova:     Prosveta
Tip potrebe:     Stalno
Iskustvo:     Bez obzira
Struena sprema:     VII1 STEPEN
Broj izvršilaca:     1
    Uslovi:VII stepen stručne spreme, diplomirani defektolog-logoped; licenca za rad. Kandidati dostavljaju dokumentaciju u overenim fotokopijama i to: diplomu o stečenoj stručnoj spremi; uverenje o stečenoj licenci za rad; uverenje da nisu pod istragom; uverenje o državljanstvu; lekarsko uverenje; izvod iz matične knjige rođenih/venčanih. Rok za podnošenje prijava 15 dana od dana objavljivanja. [smilie=hi ya!.gif]

acca91

 • Guest
ZAPOSLENJE - Informacije o ponudi poslova iz struke
« Reply #7 on: November 19, 2008, 03:13:31 PM »
Oglas važi od: 18/11/2008   do: 02/12/2008
    
Quote from: "acca91"
PREDŠKOLSKA USTANOVA "DEČJA RADOST"
18330 Babušnica
7 brigade 18
tel:010/685-202

oglašava radna mesta za:
Naziv radnog mesta:     logoped na neodređeno vreme
Opština:     Babušnica
Grupa poslova:     Prosveta
Tip potrebe:     Stalno
Iskustvo:     Bez obzira
Struena sprema:     VII1 STEPEN
Broj izvršilaca:     1
    Uslovi:VII stepen stručne spreme, diplomirani defektolog-logoped; licenca za rad. Kandidati dostavljaju dokumentaciju u overenim fotokopijama i to: diplomu o stečenoj stručnoj spremi; uverenje o stečenoj licenci za rad; uverenje da nisu pod istragom; uverenje o državljanstvu; lekarsko uverenje; izvod iz matične knjige rođenih/venčanih. Rok za podnošenje prijava 15 dana od dana objavljivanja. [smilie=hi ya!.gif]

Lutkica

 • VIP
 • *
 • Posts: 119
ZAPOSLENJE - Informacije o ponudi poslova iz struke
« Reply #8 on: November 19, 2008, 10:43:38 PM »
Hvala Aco  [smilie=hi ya!.gif]
Whenever you say "retard" someone with disabilities hurts.

acca91

 • Guest
ZAPOSLENJE - Informacije o ponudi poslova iz struke
« Reply #9 on: January 23, 2009, 02:24:21 PM »
OS"LJUBOMIR ACIMOVIC"
       11500 Obrenovac
        Cara Lazara 2a
        011-8725-449

Naziv radnog mesta:nastavnik razredne nastave-defektolog(oligofrenolog),na odredjeno vreme,do povratka radnice sa porodiljskog odsustva,za rad u izdvojenom odeljenju u Drazevcu.
BROJ IZVRSILACA:1
USLOVI:VII/1 stepen strucne spreme,FASPER,smer:oligofrenoloski
OSTALO:Kandidat treba da ispunjava uslove propisane clanom 111. zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja.Pored prijave dostaviti overene fotokopije diplome,uverenje o drzavljanstvu,uverenje da kandidat nije osudjivan i da nije pod istragom i lekarsko uverenje o zdravstvenoj sposobnosti za rad(dostaviti tek pri konacnom izboru).

acca91

 • Guest
ZAPOSLENJE - Informacije o ponudi poslova iz struke
« Reply #10 on: January 23, 2009, 02:30:03 PM »
OS "Vasa Pelagic"
1100 Beograd
Milana Zecara 2
011-271-29-82
NAZIV RADNOG MESTA:Defektolog u nastavi,na odredjeno vreme,do povratka zaposlene sa odsustva duzeg od 60 dana
BROJ IZVRSILACA:1
USLOVI:Diplomirani defektolog-oligofrenolog
OSTALO:Probni rad 3 meseca

acca91

 • Guest
ZAPOSLENJE - Informacije o ponudi poslova iz struke
« Reply #11 on: January 23, 2009, 02:36:59 PM »
OS"Novi Beograd"
11070 Novi Beograd
Narodnih heroja 12a
011-301-74-91
NAZIV RADNOG MESTA:Specijalni edukator,na odredjeno vreme do 31.8.2009.
Broj izvrsilaca:2
Prijave sa dokumentacijom dostaviti na navedenu adresu,sa naznakom:ZA KONKURS

acca91

 • Guest
ZAPOSLENJE - Informacije o ponudi poslova iz struke
« Reply #12 on: January 23, 2009, 02:38:49 PM »
Quote from: "acca91"
OS"Novi Beograd"
11070 Novi Beograd
Narodnih heroja 12a
011-301-74-91
NAZIV RADNOG MESTA:Specijalni edukator,na odredjeno vreme do 31.8.2009.
Uslovi:FASPER-oligofrenoloski smer
Broj izvrsilaca:2
Prijave sa dokumentacijom dostaviti na navedenu adresu,sa naznakom:ZA KONKURS

acca91

 • Guest
ZAPOSLENJE - Informacije o ponudi poslova iz struke
« Reply #13 on: January 23, 2009, 02:49:09 PM »
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD
   Vucitrn-Priluzje
     028-467-330
Naziv radnog mesta:pedagog,na odredjeno vreme,do godinu dana
Broj izvrsilaca:1
Uslovi:VII stepen strucne spreme,dipl.pedagog ili specijalni pedagog,jedna godina radnog iskustva i polozen strucni ispit.Potrebna dokumentacija:overen prepis diplome,izvod iz maticne knjige rodjenih,uverenje o drzavljanstvu,uverenje da kandidat nije osudjivan,ni pod istragom,uverenje o psihofizickoj i zdravstvenoj sposobnosti.
ROK ZA PODNOSENJE PRIJAVA:27.01.2008.

acca91

 • Guest
ZAPOSLENJE - Informacije o ponudi poslova iz struke
« Reply #14 on: February 19, 2009, 12:37:38 PM »
Optika a.d.
Beograd

Optika a.d.Beograd akcionarsko društvo za izradu i promet optičke robe.

Raspisuje konkurs za poziciju:

Defektolog

 

Uslovi za kandidate:
VII stepen
Diplomirani defektolog - tiflolog
završen FASPER-fakultet za spec.edukaciju i rehabilitaciju
iskustvo u radu u kabinetima za korekciju vida ili na klinici

 

Zainteresovani kandidati svoje prijave sa kratkom biografijom
treba da dostave najkasnije do 05.03.2009.

Prijave slati na e-mail:
konkursoptika_45178@infostud.com