Medicinske osnove invalidnosti

Poštovane koleginice i kolege,

Želim vas informirati da je prošle nedelje izašao iz štampe moj najnoviji udžbenik pod nazivom Medicinske osnove invalidnosti na makedonskom jeziku. Udžbenik sadrži 5 delova i to: medicinske osnove mentalne retardacije, medicinski osnove psihijatriskih i neuroloških poremećaja koji vode do invaliditeta, medicisnke osnove govornih poremećaja, medicinske osnove slušnih oštećenja i medicinske osnove oštećenje vida. Knjiga ima 610 strana B5 format i je bogato ilustrovana slikama i tabelama. Knjigu možete nabaviti u Studentskom servisu Filozofskog fakulteta u Skopju po ceni od 16 evra za studente i 20 evra za pravne subjekte.

Korice knjige

Autor

Prof. dr Vladimir Trajkovski

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *