Uticaj literature i masovnih medija na formiranje negativnih stavova prema osobama sa ometenošću

Socijalna misao

Isečci iz članka objavljenog u časopisu “Socijalna misao” – 4/2009
Autori: Veselin Medenica, Srećko Potić, Milan Božičković

Individua postoji isključivo kao deo globalnog društva. U okviru tog društva razlikuju se određene društvene grupe. Čovek može biti pripadnik jednog naroda, verske zajednice, radnog kolektiva, vršnjačke grupe, porodice i slično. Čovek stiče određena znanja i ta znanja imaju upravo karakter društvene grupe kojoj pripada. Formiranje stava o određenom objektu ne dešava se  izolovano i vakumirano od ostatka sveta, već društvo i kultura u kojoj živimo  ima ogromnu ulogu na naš doživljaj sveta, objekata ili događaja.

Prirodna potreba čoveka je generalizacija određenih pojmova i dešavanja. Trudimo se da kompleksne odnose u svetu koji nas okružuje uprošćavamo i ukalupljujemo u određene sisteme po određenoj hijararhiji. Skupu pojava sa zajedničkim karakteristikama pokušavamo da nadjemo mesto u svetu afektivnog, bihevioralnog i kognitivnog funkcionisanja. Ova potreba iako je veoma korisna za kognitivnu organizaciju sveta u kome živimo ujedno je osnova za kreiranje stereotipa kroz preterano uprošćavanje i ukalupljivanje projmova i događaja sa zajedničkim karakteristikama. Afektivni iskorak prema određenom stereotipu može uzrokovati formiranje predrasude.

Pripadnici jednog društva svoja znanja, kulturu, religijska svatanja, karakteristike jezika, moralna shvatanja itd. izražavaju putem određenih medija. U tom smislu medije možemo shvatiti dvojako i to kao medijume tj. simplifikovano kao način prenosa podataka (u obiku teksta, slika, audio, vizuelno) ili kao mas-medije ili posredništvo u prenosu informacija na globalnom planu, ali sa posebnim viđenjem slike stvarnosti (novine, radio, televizija, internet). Poseban značaj u ovom radu pridaje se televiziji, novinama i literaturi koja svoj uticaj na društvo vrši u globalnim razmerama. Mas mediji i literatura imaju ogroman uticaj na formiranje i menjanje stavova ljudi bez obzira na lokaciju, starosnu dob, religiju i nacionalnu pripadnost.

Continue reading Uticaj literature i masovnih medija na formiranje negativnih stavova prema osobama sa ometenošću

Share

Virtual Conference on Use of ICT in Special Needs Education (ITF SNE)

Željeli bismo vas obavijestiti o održavanju međunarodne virtualne konferencije o primjeni ICT-a u obrazovanju djece s posebnim potrebama pod nazivom „Virtual Conference on Use of ICT in Special Needs Education (ITF SNE)“.

Virtualna konferencija je inicirana od strane Microsoft-a Hrvatska te će se održavati korištenjem MS-ove Live Meeting tehnologije, dakle putem Interneta. Konferencija će se održavati na engleskom jeziku od 15.-18.6.2009. u poslijepodnevnim satima, a svaki dan će biti održana 2 predavanja po 30 minuta (uz dodatno vrijeme za postavljanje pitanja).

Za prijavu kontaktirati iva.bosiljevac@aquilonis.hr

Share

Dvogodišnji profesionalac u bilijaru

Neretko ostanemo zatečeni slikama iz svete o deci sa nekim posebnim sposobnostima sa kojima se u našoj struci jako retko susrećemo. Ovoga puta pažnju posvećujemo dvogodišnjem Keith O’Dell Jr. iz Johnstowna.

Dvogodišnjak je dospeo na stranice Daily News-a jer je postao poznat u čitavoj Americi po fenomenalnim partijama bilijara kojima uveseljava oduševljenu publiku.

Dobio je poziv i od American Pool Association -a  kako bi šou Rachael Ray -a, koji se odžava tokom jula u Las Vegas-u, za vreme šampionata u bilijaru, postao još zanimljiviji.

U članku Daily News -a navodi se da je dečak sasvim slučajno na poklon dobio mini sto za bilijar, iako su roditelji smatrali da ova igračka neće privlačiti pažnju deteta dok ne dostigne nešto stariji uzrast. Iznenadili su se kada je dvogodišnjak, koristeći štap, počeo da ubacuje kuglice.

Od nedavno mali O’Dell Jr. počeo je da igra bilijar i na većim stolovima. Od svetske slave, deli ga jedino stolica na koju mora da se popne da bi igrao.

Postoji još jedan klip koji već neko vreme kruži Internetom, a koji je privukao moju pažnju. Devojčica Lilly koja je sa nepunih dve godine bolji poznavalac geografske mape sveta od mene 🙂

Jako simpatično, mora se priznati. Ostaje samo pitanje kako razvijanje ovakvih sposobnosti kod dece utiče razvoj u celini.

Share