Genska terapija vraća sluh gluvim zamorcima

Genska terapija vraća sluh gluvim zamorcima

Po prvi put, naučnici su koristili gensku terapiju kako bi omogućili rast novih slušnih ćelija kod gluvih zamoraca u čijoj građi uha postoji izvesna bliskost sa građom u ljudi.

Mnogi tipovi trajnog gubitka sluha su nastali usled oštećenja senzornih ćelija za sluh u unutrašnjem uhu. Ako se ova vrsta terapije pokaže uspešna i kod narednih studija, možda će pomoći u problemu gubitka sluha kod ljudi, navode istraživači .

Yehoash Raphael kao jedan od vodećih naučnika zaslužnih za ovo otkrice , koristio je implantaciju gena nazvanih “Atoh1” i “Math1” u uho zamoraca, gde su ovi geni tokom embrionalnog razvoja zamoraca, imali funkciju u svojstvu davanja signala za razvoj slušnih ćelija.

zamorac

Geni su do untrašnjeg uha na mestu gde tačno treba da budu slušne ćelije dospeli implantacijom virusa koji ih, modifikovan, nosio u sebi i pobudio na rast nove slušne ćelije kojih do tada nije bilo na tom mestu.

Od momenta implantacije pa do trenutka kad su zamorci u mogućnosti da čuju, treba oko osam nedelja tj. ovaj perod od dva meseca, možemo smatrati kao neophodan kako bi ove genski tretirane ćelije imale mogućnost za funkcionalni oporavak sposobnosti sluha kod prethodno gluvih zamoraca.

Dr Raphael se nada da će u ne tako dalekoj budućnosti, naučnici usavršiti način koji ce omogućiti implantaciju ovog gena i kod ljudi .

Kako ovo otkriće otvara vrata ka novim mogućnostima tretiranja gluvoće, postoji jak razlog da verujemo kako će sličnost u pristupu tretiranja gluvoće kod ljudi dovesti do isto tako uspešnih rezultata kao i u gore navedenoj
naučnoj studiji.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *