• ULICA: KOLARČEVA 9, 11000 BEOGRAD, SRBIJA
  • TELEFON: 0652250065
  • EMAIL: terapeuti@yahoo.com
  • PIB: 112784553
  • Matični broj: 28332955
  • Br. računa: 265-3300310020470-98