Društvo terapeuta specijalne edukacije i rehabilitacije

 

O nama

Čime se bavimo?

Društvo terapeuta specijalne edukacije i rehabilitacije nevladino i neprofitno strukovno udruženje, osnovano na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva u oblasti ostvarivanja prava terapeuta specijalne edukacije i rehabilitacije na rad i zapošljavanje, kao i obrazovanja odraslih profesionalaca, paraprofesionalaca, roditelja i osoba sa invaliditetom.

Ciljevi udruženja

ostvarovanje prava terapeuta specijalne edukacije i rehabilitacije na rad i zapošljavanje

popularizacija struke

osnaživanje struke

ostvarivanje mogućnosti zapošljavanja u sistemima zdravstvene zaštite, socijalne zaštite i obrazovanja

edukacija terapeuta, edukacija roditelja, dece i odraslih sa smetnjama u razvoju

edukacija srodnih stručnih profila

VESTI

PARTNERI i PRIJATELJI

Scroll to Top
Share via
Copy link
Powered by Social Snap