CENA ČLANARINE

 

Terapeuti specijalne edukacije i rehabilitacije, defektolozi, specijalni edukatori rehabilitatori 1000 RSD
Drugi profili stručnjaka 800 RSD
Studenti 800 RSD