Webinar ” Priča o hlebu – Od zemlje, hleba do neba”

Pozivamo vas na sudjelovanje u webinaru ” Priča o hlebu – Od zemlje, hleba do neba” koji će se održati 23. 04. 2010. u 13:15 sati.

Ovaj je webinar drugi u nizu međunarodnih webinara programa “Let’s learn together“ koji će se održati u organizaciji Microsofta Hrvatska kao dio MS programa Suradnici u učenju (Partners in Learning).

Opis webinara:

U webinaru će biti predstavljen rad “Priča o hlebu – Od zemlje, hleba do neba” koji je dobio 1. nagradu na nacionalnom natječaju Kreativna škola u 2008. godini, u kategoriji osnovnih škola (Ministarstvo prosvete i Microsoft) i 1. nagradu na europskom natjecanju Forum inovativnih nastavnika (ITF) u ožujku 2009. godine u Beču, u kategoriji suradnje te time ostvario i mogućnost sudjelovanja na svjetskom IEF-u u Brazilu (Salvador).

„Rad predstavlja pokušaj tematske nastave i primenu interdisciplinarne metode, što je za srpski školski sistem apsolutna novina. Tema hleba obrađena je kroz časove dva bazična predmeta: matematike, srpskog jezika, i tri izborna predmeta: građanskog vaspitanja, verske nastave, narodne tradicije. U školi su postojala još dva tima, koji su temu hleba obradili kroz ostale predmete: likovnu kulturu, muzičku kulturu, svet oko nas, engleski jezik, fizičko i zdravstveno vaspitanje, ekologiju.“

Voditeljica webinara bit će Slavica Jurić, profesorica srpskog jezika i književnosti iz Osnovne škole „Sveti Sava“, Bačka Palanka. U školi je radila kao nastavnik srpskog jezika, veroučitelj i školski bibliotekar, a danas radi samo kao školski bibliotekar. Nositeljica je najviše pokrajinske nagrade za doprinos obrazovanju Dr. Đorđe Natošević u 2007. godini. Bavi se znanstvenim i istraživačkim radom. Posebni interesi su joj medievistika i medijska pismenost.

Slijedite poveznicu https://www119.livemeeting.com/cc/mspp/join?id=Prica+o+hlebu&role=attend&pw=Gosti_LM da biste saznali više i uključili se u webinar.

Veselimo se vašem sudjelovanju.

Tim programa “Let’s learn together“

Share

Uticaj literature i masovnih medija na formiranje negativnih stavova prema osobama sa ometenošću

Socijalna misao

Isečci iz članka objavljenog u časopisu “Socijalna misao” – 4/2009
Autori: Veselin Medenica, Srećko Potić, Milan Božičković

Individua postoji isključivo kao deo globalnog društva. U okviru tog društva razlikuju se određene društvene grupe. Čovek može biti pripadnik jednog naroda, verske zajednice, radnog kolektiva, vršnjačke grupe, porodice i slično. Čovek stiče određena znanja i ta znanja imaju upravo karakter društvene grupe kojoj pripada. Formiranje stava o određenom objektu ne dešava se  izolovano i vakumirano od ostatka sveta, već društvo i kultura u kojoj živimo  ima ogromnu ulogu na naš doživljaj sveta, objekata ili događaja.

Prirodna potreba čoveka je generalizacija određenih pojmova i dešavanja. Trudimo se da kompleksne odnose u svetu koji nas okružuje uprošćavamo i ukalupljujemo u određene sisteme po određenoj hijararhiji. Skupu pojava sa zajedničkim karakteristikama pokušavamo da nadjemo mesto u svetu afektivnog, bihevioralnog i kognitivnog funkcionisanja. Ova potreba iako je veoma korisna za kognitivnu organizaciju sveta u kome živimo ujedno je osnova za kreiranje stereotipa kroz preterano uprošćavanje i ukalupljivanje projmova i događaja sa zajedničkim karakteristikama. Afektivni iskorak prema određenom stereotipu može uzrokovati formiranje predrasude.

Pripadnici jednog društva svoja znanja, kulturu, religijska svatanja, karakteristike jezika, moralna shvatanja itd. izražavaju putem određenih medija. U tom smislu medije možemo shvatiti dvojako i to kao medijume tj. simplifikovano kao način prenosa podataka (u obiku teksta, slika, audio, vizuelno) ili kao mas-medije ili posredništvo u prenosu informacija na globalnom planu, ali sa posebnim viđenjem slike stvarnosti (novine, radio, televizija, internet). Poseban značaj u ovom radu pridaje se televiziji, novinama i literaturi koja svoj uticaj na društvo vrši u globalnim razmerama. Mas mediji i literatura imaju ogroman uticaj na formiranje i menjanje stavova ljudi bez obzira na lokaciju, starosnu dob, religiju i nacionalnu pripadnost.

Continue reading Uticaj literature i masovnih medija na formiranje negativnih stavova prema osobama sa ometenošću

Share

Virtual Conference on Use of ICT in Special Needs Education (ITF SNE)

Željeli bismo vas obavijestiti o održavanju međunarodne virtualne konferencije o primjeni ICT-a u obrazovanju djece s posebnim potrebama pod nazivom „Virtual Conference on Use of ICT in Special Needs Education (ITF SNE)“.

Virtualna konferencija je inicirana od strane Microsoft-a Hrvatska te će se održavati korištenjem MS-ove Live Meeting tehnologije, dakle putem Interneta. Konferencija će se održavati na engleskom jeziku od 15.-18.6.2009. u poslijepodnevnim satima, a svaki dan će biti održana 2 predavanja po 30 minuta (uz dodatno vrijeme za postavljanje pitanja).

Za prijavu kontaktirati iva.bosiljevac@aquilonis.hr

Share