Društvo terapeuta specijalne edukacije i rehabilitacije je nevladino i neprofitno strukovno udruženje koje je osnovano s ciljem unapređenja profesionalnog položaja i radnih prava terapeuta u ovoj specijalizovanoj oblasti. Udruženje je posvećeno promociji i osnaživanju struke kako bi se poboljšala vidljivost i priznanje značaja terapeuta specijalne edukacije i rehabilitacije unutar zdravstvenih, socijalnih i obrazovnih sistema.

Jedan od primarnih ciljeva udruženja je edukacija: kako edukacija samih terapeuta, tako i edukacija paraprofesionalaca, roditelja i odraslih osoba sa invaliditetom. Poseban naglasak stavlja se na obrazovanje odraslih, uključujući profesionalce i paraprofesionalce koji direktno ili indirektno učestvuju u procesu podrške i rehabilitacije. Programi obrazovanja osmišljeni su tako da pruže sveobuhvatno znanje i praktične veštine potrebne za efikasno delovanje u ovom sektoru, te stoga predstavljaju ključni segment delovanja udruženja.

Osim edukacije, udruženje se fokusira i na poboljšanje mogućnosti zapošljavanja terapeuta u različitim okruženjima, kao što su bolnice, škole i socijalne ustanove, gde njihova stručnost može biti korisno primenjena. Kroz različite inicijative i projekte, udruženje nastoji da utiče na kreiranje povoljnijih uslova za zapošljavanje i praksi terapeuta, čime se doprinosi njihovoj profesionalnoj stabilnosti i razvoju.